ជ្រើសរើសជម្រើសដ៏ល្អ

មិនថាអ្នកជាសហគ្រាសដែលបានដំំណើរការ​ ឬ អាជីវកម្មដែលទើបនឹងចាប់ផ្តើម ការិយាល័យរបស់អ្នកជាអ្វីដែលជំរុញអាជីវកម្មរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅមុខ ស្វែងរកកន្លែងធ្វើការដែលសមនឹងអ្នក

កក់បន្ទប់

នេះជាអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបាន

 • ធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗសម្រាប់សំណើរកក់របស់លោកអ្នក
 • ការរៀបចំរួចជាស្រេចដោយផ្អែកទៅលើគោលបំណងនិងបែបបទស្នើរសុំរបស់លោកអ្នក
 • ផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃអំពីការរៀបចំកម្មវិធីនានា
 • ក្រុមការងារដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនានា

ក្លាយជាសមាជិក

នេះជាអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបាន

 • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ពីការទូទាត់សរុបពេលខកក់បន្ទប់ប្រជុំ / ទីតាំងប្រារព្ធពិធី
 • កាតសមាជិកមានសុពលភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំ (១២ ខែ) បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខា
 • ទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃអំពីការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
 • ទទួលបានការលុបចោលការកក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុង ៧ ថ្ងៃមុនកាលបរិច្ឆេទនៃកម្មវិធី ឬ ២៤ ម៉ោងក្នុងកំឡុងពេលអនុគ្រោះ

ការរិយាល័យរួម

នេះជាអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបាន

 • ទទួលបានកន្លែងធ្វើការដែលអាចបត់បែនបាននិងមានគ្រឿងសង្ហារឹមការិយាល័យ (កៅអី ១ និងតុ ១)
 • ប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់រួម (ដែលមានការសំអាត ការថែរក្សាសុវត្ថិភាព និង ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់)
 • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥% ពីការទូទាត់សរុបពេលខកក់បន្ទប់ប្រជុំ / ទីតាំងប្រារព្ធពិធី
 • ផ្តល់សេវាអុីនធឺណេតល្បឿនលឿននិងថតចំលងឥតគិតថ្លៃ (២ ទំព័រ)
 • សេវាបម្រើអតិថិជនដែលអាចប្រើបាន 7 ថ្ងៃ / សប្តាហ៍
 • ចូលរួមកម្មវិធីសហគមន៍ប្រចាំខែដែលធ្វើឡើងដោយ SpaciaNet