សេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ទទួលយកបទពិសោធន៍ Proptech

យើងកំពុងប្រើប្រព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចកែលម្អ និង ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវ ជួល ទិញ លក់ និង គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក ទាំងនេះជួយដល់តម្លៃក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងរបស់អចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក។

ហេតុអ្វីយើងអាចធ្វើជាដៃគូដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក

មានប្រាក់ចំណេញអតិបរមា

យើងកាត់បន្ថយការចំណាយ និង បង្កើនប្រាក់ចំណូលយើងធ្វើការព្យាករណ៍អត្រាជួលចេញសម្រាប់អចលនទ្រព្យនីមួយៗ។

ពហុភាសា

យើងយល់ថាការដែលអាចនិយាយភាសារបស់ភ្ញៀវបានពិតជាសំខាន់ដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់ ៥ ភាសារួមមានភាសាចិន អង់គ្លេស កូរ៉េ ជប៉ុន និងខ្មែរ។

សេវាកម្មមួយកញ្ចប់

គ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការរាល់ដំណើរការអាជីវកម្មជំនួសឲ្តម្ចាស់អចលនទ្រព្យរួមមានការវាយតំលៃទីផ្សារនិង ការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ។

មានជំនាញ និង ភាពជឿជាក់

អ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងនឹងផ្តោតលើគឺកាត់បន្ថយហានិភ័យអាជីវកម្មនិងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ។

វប្បធម៌ធ្វើការងារលេចធ្លោ

ការបំពេញភារកិច្ចទាំងអស់ជារឿយៗរបស់យើង តែងនាំឱ្យមានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តហើយកិច្ចការអាចបំពេញបានលឿននិង មានគុណភាព!

ថ្លៃសេវាសមរម្យ

យើងនៅតែរក្សាតម្លៃដែលសមរម្យ យើងធានាថ្លៃសេវាគ្រប់គ្រងទាបបំផុតជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលមានគុណភាព។

តួនាទីរបស់ពួកយើង

អគារខុនដូ

ទីតាំងព្រឹត្តិការណ៍

ទីតាំងការិយាល័យ

យើងមើលឃើញពីតម្លៃរបស់អចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក

យើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលនិងរយៈពេលវែង!

"ទោះយើងនៅទីណាក៏ដោយអ្វីដែលមិនផ្លាស់ប្តូរគឺសេវាកម្មល្អបំផុតនិងតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាអាទិភាព!"
Kora Va
CEO

Sign up for newsletter

{{errors_name}}
{{errors_email}}