ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យើងតែងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
ដើម្បីពិភាក្សា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អាស័យដ្ឋាន ៖

អគារ DTT, ជាន់ទី១៥,​ ទីក្រុងកោះពេជ្រ

លេខទូរស័ព្ទ ៖

០៩៣ ២៩ ៣៥ ២៥ English
០៩៦ ៩៨ ៨៥ ៩៤១ Chinese
០១៥ ៩៨ ៦២ ០២ Japanese

អ៊ីម៉ែល ៖

contact@spacianet.com