ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យើងតែងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
ដើម្បីពិភាក្សា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អាស័យដ្ឋាន ៖

អគារ DTT, ជាន់ទី១៥,​ ទីក្រុងកោះពេជ្រ

លេខទូរស័ព្ទ ៖

+៨៥៥​ ៩៣ ២៩៣ ៥២៥
+៨៥៥​ ៩៦ ៨៥៥ ៨៤៩៣
+៨៥៥ ៩៩ ៩៩៤ ៥៧៧

អ៊ីម៉ែល ៖

theara.rin@spacianet.com
sovanney.lam@spacianet.com