ទំនាក់ទំនងមកពួកយើង

យើងតែងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
ដើម្បីពិភាក្សា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អាស័យដ្ឋាន ៖

អគារ GIA, ជាន់ទី១៧, ទីក្រុងកោះពេជ្រ

លេខទូរស័ព្ទ ៖

096 855 84 93 ​អង់គ្លេស
096 988 59 41 ភាសាចិន

អុីម៉ែល ៖

contact@spacianet.com

Sign up for newsletter

{{errors_name}}
{{errors_email}}