ទំនាក់ទំនងមកពួកយើង

យើងតែងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
ដើម្បីពិភាក្សា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អាស័យដ្ឋាន ៖

អគារ DTT, ជាន់ទី១៥,​ ទីក្រុងកោះពេជ្រ

លេខទូរស័ព្ទ ៖

០៩៣ ២៩ ៣៥ ២៥ ​អង់គ្លេស
០៩៦ ៩៨ ៨៥ ៩៤១ ភាសាចិន

អុីម៉ែល ៖

contact@spacianet.com

Sign up for newsletter

{{errors_name}}
{{errors_email}}