រៀនទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើន

ទីតាំងការិយាល័យក្នុងអគារពាណិជ្ជកម្ម !

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកទីតាំងការិយាល័យដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអ្នកមែនទេ?

SpaciaNet មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការផ្តល់ជូននូវការិយាល័យលំដាប់ A សម្រាប់ជួលនៅជាន់ទី ១៦ អគារដាយមិនធ្វីន ថាវវើ ក្នុងទីក្រុងកោះពេជ្រ 

តើអ្វីខ្លះនឹងដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាន?

តម្លៃសមរម្យ

ប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលផ្ដល់ឲ្យ

អគារមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់

ម៉ាសុីនភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិ

ចំណតយានយន្ដ

បុគ្កីលិកមានទំនួលខុសត្រូវ

ទីតាំងដ៏មានផាសុកភាពសម្រាប់ក្រុមការងារ
របស់លោកអ្នក

កន្លែងការិយាល័យរបស់អ្នកគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបរិយាកាសការងាររបស់អ្នក។ វាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ការងារក៏ដូចជាសុខុមាលភាពទូទៅនៅកន្លែងធ្វើការ។ យើងមានអារម្មណ៍រីករាយក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបរិយាកាសការងារល្អបំផុតសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក!

អាសយដ្ឋាន

ជាន់ទី ១៥ អគារដាយមិនធ្វីនថាវវើ
កោះពេជ្រ, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ

093 29 35 25 ភាសាអង់គ្លេស

096 98 85 941 ភាសាចិន

អុីម៉ែល


contact@spacianet.com